Vežbe za subakutni lumbalni sindrom

Vežbe za subakutni lumbalni sindrom su vežbe kod pacijenata koji tek izlaze iz akutne faze i kod kojih se treba strogo dozirati opterećenje za vežbe iz zaštitnih položaja. To su pacijenti koji treba postepeno da se aktiviraju ali oprezno. Obučavaju se ciljanim vežbama jačanja mišića uz sam kičmeni stub kao i zaštitnim položajima i pokretima koji za cilj imaju da u svakodnevnim životnim aktivnostima pacijenti izbegavaju situacije koje mogu dovesti do aktiviranja problema.