Vuče korene iz tradicionalne kineske akupunkture ali se bavi konkretnim utucajem na određeni simptom kao i njegovog uticaja na CNS. Primenjuje se sa ili bez elektrostimulacije gde se specijalnim aparatom izaziva nadražaj malom frekvencijom vrha akupunkturne igle na ciljanu tačku u dubini tkiva. Time se stimulišu ushodni (aferentni) putevi ka CNS, kao i centar za bol i praćenje bola i dr. U isto vreme vrši se takozvano „resetovanje centra” i brisanje hroničnog (fantomskog) bola.

Ova prirodna tehnika se jako dobro pokazala kod upornih hroničnih neuralgija (polineuropatija), dubokih napetosti zglobova i mišića, periartritisa i peritrohanteritisa,miotenzivnih glavobolja, migrena i sl.

Tehnika je sertifikovana u E.U. sa potpisom norveškog autora, gde se dugi niz godina primenjuje.