Magnetoterapija

Magnetoterapija predstavlja primenu energije magnetnog polja u terapiji. To je jedina terapija koja može da se primenjuje u toku gips imobilizacije, u cilju stimulisanja zarastanja kalusa. Magnetna terapija se može aplikovati lokalno na ograničenom polju i time se izbegavaju bilo kakvi sporedni efekti na druge sisteme u telu. Time je broj kontraindikacija sveden na minimum što je i jedna od najvećih prednosti magnetne terapije. Takođe ima široku primenu kod stimulisanja cirkulacije, sportskih povreda, reumatskih stanja.