Temporomandibularni (vilični) zglob

TMZ povezuje donju vilicu sa kostima glave. Problem na ovom zglobu je česta pojava nakon stomatoloških intervencija, usled dugotrajnog noćnog škripanja i stiskanja zuba. Najčešći razlog za poremećaj rada viličnog zgloba je da se nakon vađenja jednog ili više zuba dođe do poremećaja normalne funkcije u vilici.

Poremećaj rada ova dva simetrična zgloba mogu pratiti razni simptomi kao bol u predelu leve ili desne strane lica ili ušiju, česte glavobolje koje mogu biti uporne, pritisak i bol iza očiju, pucketanje prilikom otvaranja ili zatvaranja usta, oticanja lica, promena zagrižaja (okluzije), problemi sa žvakanjem ili odgrizanjem.

Pored RTG dijagnostike i eventualnog pregleda maksilofascijalnog hirurga, fizioterapeut radi fukcionalni pregled temporomandibularnog zgloba, nakon čega se radi mobilizacija istog. Ova sertifikovana osteopatska tehnika ima više zahvata delovanja na temporomandibularni zglob, spolja i kroz usnu duplju.

Cilj tehnike je povećanje elastičnosti svih struktura zgloba : mekih tkiva, ligamenata, zglobnih koštanih površina, nerava, kao i omogućavanje normalne pokretiljivosti diskusa u temporomandibularnom zglobu. Nakon primene manuelnih procedura pacijent se obučava vežbama istezanja i jačanja mišića viličnih zglobova.