Limfedemi

Limfni sistem je deo imunog sistema organizma i ima veoma važnu odbrambenu ulogu. Bakterije, virusi i druge patogene čestice dospevaju u limfni system i bivaju uništene u limfnim čvorovima.
Zastoj tečnosti u međućelijskom prostoru može otežati tok limfe kroz limfne sudove. Usporena cirkulacija u tkivima usporava dostavu hranljivih materija ćelijama i metaboličke procese u njima.

Limfedemi su stanje koje se razvija najčešće nakon vađenja limfnih čvorova iz pazušne (kod mamektomija) ili preponske jame, usled venske staze ili iz nekog drugog razloga.

Limfna drenaža je mehanizam kojim se otklanjaju ili ublažavaju navedene pojave i manifestacije. Svrha joj je da popravi prohodnost u limfnim sudovima i omogući eliminaciju nagomilane tečnosti i raspadnutih produkata koji se u njoj nalaze, a time i otoka. Istovremeno omogućava i dotok hranljivih materija koje su neophodne za održavanje životnih funkcija ćelija. Krajnji efekat je regeneracija tkiva.

U ambulanti FIZIOMEDIC limfnu drenažu sprovode za to obučeni i sertifikovani terapeuti. U ambulanti se limfna drenaža za probleme nakon npr. mamektomie sprovodi po principu rada Klinike za rehabilitaciju u Sokobanjskoj, kod dr. Željka Kanjuha sa kojim ambulanta i sarađuje.

Indikacije za provođenje limfne drenaže osim pomenutih su još i čišćenje, detoksikacija organizma, redukcija celulita, stimulacija imunog sistema, antistres tretman, posttraumatski otoci…

Preventiva ima za cilj da svaki pacijent sa limfedemom usled npr. Mamektomie biva obučen kako da radi sebi drenažu u kućnim, uslovima, adekvatnom programu vežbi i savetima za dnevno funkcionisanje (veoma je važno usvojiti savete na koji način treba voditi računa kako ne opterećivati previše ruku jer to može biti okidač za uvećanje otoka u ruci).

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *