Reumatska stanja

Najčešća reumatska stanja zglobnog i vanzglobnog reumatizma koja se tretiraju su koksartroze, gonartroze (ukočeno i bolno koleno), poliartritisi, periartritisi (bolno rame), peritrohanteritisi, spondiloze, epikondilitisi (teniski lakat) i dr. Najčešći simptomi koji se prvo jave su otok zgloba i bol, smanjen obim pokreta. Važno je ukoliko se radi o zapaljenskom reumatizmu uraditi određene preglede i labaratorijske analize u ustanovi koja se time bavi pa tek onda pristupiti rehabilitaciji.

Lečenje sertifikovanim manuelnim procedurama veoma uspešno rešavamo problem ukočenosti i smanjenog obima pokreta zglobova, smanjenje bola i eliminacije otoka. Uz to koristimo fizikalne procedure i kineziotejping trake. U toku rehabilitacije postepeno se uključuje program vežbi za tu dijagnozu individualno prilagođen i doziran za svakog pacijenta.

Prevencija ima za cilj da pored svega animiramo pacijenta da u svakodnevni život uključi do 30 minuta vežbi i aktivnosti, što bi sigurno smanjilo napredovanje reumatskih bolesti i održalo pokretljivost zglobova, a samim tim i uticalo na kvalitet života. Odlični rezultati se postižu povremenim kontrolnim pregledima koji uključuju proveru mobilnosti svih zglobova i kičmenog stuba, kao i status mekih tkiva.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *