Laseroterapija

Laser predstavlja stimulisanu, usmerenu svetlost. Ima veoma široku primenu, a nezamenljiv je u terapiji bola. Ima čestu primenu kod sportskih povreda, neuralgija, degenerativnog reumatizma. Usled širokog spectra dejstva može se primenjivati u svim fazama oporavka upalnih procesa.