Diadinamične struje

Diadinamične struje su niskofrekventne jednosmerne struje koje imaju primenu u više modaliteta. Kombinacijom modaliteta postižemo efekat na tkivo koji može biti analgetski, cirkulatorni ali i na smanjenje mišićne napetosti.