Zaštitni položaji i pokreti se sprovode stalno i imaju za cilj da sačuvaju telo od povreda zglobova, kičme, mišića kako kod zdravih osoba, tako i kod bolesnih. Pravilnim zaštitnim položajima pri raznim aktivnostima i opterećenjima sačuvaćemo osetljive strukture naših zglobova i kičme. Najveći rizik predstavljaju položaji tela gde je poluga delovanja otpora najveća kao vađenje tereta iz gepeka automobila, nošenje tereta koji nije fiksiran uz telo, dugotrajan rad u polunagnutom položaju, nošenje tereta jednom rukom i sl.
Zaštitni položaji pokreta kod osoba sa cervikalnim i lumbalnim sindromom sve je isto kao gore ali je bitno pravilno i postepeno doziranje opterećenja, u praksi je to do pojave bola, bilo da je hod ili fizički posao. Treba znati da kičmi i uopšte celom telu odgovara pokret u svim fiziološkim pravcima zgloba i to se samatra POTREBNOM FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU.
Problem nastaje ako se kičma opterećuje u dužim ekstremnim položajima, a najteži položaj je svakako POLUNAGNUTI POLOŽAJ pod uglom od 45 stepeni. Tada je najveće opterećenje LS dela kičme jer su leđni mišići maksimalno u kontrakciji a težišna linija pomerena unapred. Za pacijente sa bolom pri takvom opterećenju radimo posebnu obuku kako u takvim situacijama da aktiviraju mišiće leđa koji će da preveniraju da ne dođe do izazivanja bola.
Sledeći položaj po opterećenju je stojeći sa većim opterećenjem jedne strane tela (jedne noge).
Treći položaj po opterećenju je sedenje bez naslona ili sedenje uz blagu rotaciju kičme (rad na računaru). Ako već moraju da se upražnjavaju ovi položaji zbog prirode posla onda se preporučuje česta promena položaja tela uz obavezno ustajanje i po neki korak. Večernje ili jutarnje vežbe su te koje treba da anuliraju dnevno neravnomerno optrećenje tela.

Saveti kod deformiteta kičme kod dece
Deca predstavljaju najosetljiviju populaciju kada su u pitanju deformiteti kičme i stopala jer je koštano zglobni system u razvoju (rastu), a mišićni sistem to adekvatno ne podržava. I sam način urbanog života tome doprinosi a posebno dugotrajna (nepravilna) sedenja (škola, kompjuter, tv) uz smanjenu ili neznatnu fizičku aktivnost. Relativno lako je dijagnostikovati početak deformacije kičme ili zglobova i tada je najbitnije delovati u smislu korekcije i stabilizacije tih segmenata.

Saveti kod problema sa limfedemom
Problem sa limfedemom se rešava na više nivoa. Osim u samom smanjenju edema u smislu bandaže, drenaže i vežbi veoma je važna tema saveta za svakodnevno funkcionisanje u smislu ne činjenja stvari koje bi mogle provocirati stvaranje edema. Neophodno je usvojiti pravilnu negu kože i izbegavati da se sa rukom pod limfedemom nose veći tereti i izlaže izvoru veće temperature. Postoji još niz stvari koje treba usvojiti da bi se došlo u situaciju da se uz naučenu samodrenažu problem drži pod kontrolom. Pacijent dobija napismeno vežbe i savete za prevenciju ponovnog nastanka limfedema.

This article has 2 comments

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *