Magnet visokog inteziteta

Superinduktivni magnet predstavlja novu metodu lečenja u fizikalnoj terapiji.
Ova vrsta terapije u kratkom vremenskom roku uklanja bol kod različitih stanja, bilo da su akutna ili hronična.
Superinduktivni magnet je najnovije tehnološko rešenje za lečenje nervnog, mišićnog i zglobno-skeletnog sistema.
Pored efektivnog tretmana akutnog i hroničnog  bola, visoko Induktivni magnet je u širokoj upotrebi i kod regulacije mišićnog tonusa , kontraktura, krvne cirkulacije i kod ubrzavanja procesa regeneracije.
Elektromagnetno polje može prolaziti kroz ćelije, tkiva, organe i kosti bez ikakve deformacije ili gubitka svojstva tkiva. Aktivira elektrohemijski proces u tkivu i poboljšava funkciju ćelije i ćelijske membrane.

Neke od kliničkih indikacija u kojima se koristi:

 • cervikalni sindrom
 • lumbalni sindrom
 • diskus hernija
 • rupture mišića
 • smrznuto rame i teniski lakat
 • sindrom karpalnog tunela
 • regeneracija nerva
 • išijas
 • reumatoidni artritis
 • tendinopatije (tendinitisi)
 • bol u predelu karlice
 • prelomi
 • gonartroze i koksartroze

Primena:

STATIČKA – koristi se veliki aplikator gde se glava magneta stavlja na određenu regiju u kojoj postoji bol/problem.

DINAMIČKA – koristi se manji, labilni aplikator, na kom nije potreban kontakt sa kožom i ima široku primenu kod tretiranja bolne zone u većoj i široj površini.
Broj terapija zavisi od stanja klijenta. Kod akutnih stanja je potreban manji broj terapija, oko 5 do 6 tretmana. Klijenti sa hroničnim stanjima imaju potrebu za 10 do 12 terapija.
Superinduktivni magnet je bezbolan vid terapije u trajanju do 20-30 minuta. Koristi se u kombinaciji sa ostalim fizikalnim procedurama kako bi efekti terapije bili što delotvorniji. Jačina magnetnog polja je 2,5 do 3 T, što je višestruko jače od niskofrekventnih magneta koji su se ranije koristili u fizikalnoj terapiji.