Galvanska struja

Galvanska struja je terapija koja ima najčešću primenu kod stanja gde je potrebno oporaviti nerve, najčešće nakon neuropatija tj. išialgija, brahialgija i sl.

Elektroforeza je primena galvanske struje tokom koje se mogu aplikovati i pojedini lekovi kako za obezboljenje tako i za smanjenje otoka, regeneraciju ožiljnog tkiva i sl.